Struktur Organisasi

Unsur Pimpinan Periode Tahun 2022-2027

1.Ketua                       : H. Arnaz Agung Andrarasmara, SE., MM

2.Wakil Ketua I      : Drs. Labib Abdullah, MM ( Pimpinan Bidang Pengumpulan )

3.Wakil Ketua II    : Hj. Afifah, S.Pd ( Pimpinan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan )

4.Wakil Ketua III  : H. Nur Fuad, S.Ag ( Pimpinan Bidang Perencanaan dan Pelaporan Keuangan )

5.Wakil Ketua IV  : Hj. Aminah, S.Pd.I ( Pimpinan Bidang Administrasi dan Umum )

Unsur Pelaksana
1. Muhammad Asyhar, S.Sos.I
2. Drs. Mundakir
3. Hj. Siti Rochayah
4. Ahmad Muhtadin, S.HI
5. Wahyudi, S.H
6. Tri Mursito, A.Md
7. Ripa’i, S.H
8. Suwarto
9. Valentina Asih Dwi K.
10. Diah Ayu Nur AfifahM S.Pd
11. Desy Kurnia Priyantini, A.Md
12. Sabrina Nur Baiti Rahma, A.Md, Ak
13. Norhidayah, S.Pd
14. Aliyatur Rohmaniyah, S.Pd
15. Desy Tunjungsari
16. Rizal Aditya A.M
17. Amelia Firdausa Duana, S.Ds

Loading